Czym jest scenariusz pożarowy, kiedy jest potrzebny i kto może go sporządzić?

Ogień stanowi poważne zagrożenie dla współczesnych budynków, a jego nieprzewidywalna natura sprawia, iż walka z nim wymaga kompleksowych rozwiązań, obejmujących zarówno kwestie techniczne, jak i organizacyjne. Dokumentem, który zawiera wszystkie te informacje, jest scenariusz pożarowy.

Czym jest scenariusz pożarowy?

pożar

Scenariusz pożarowy to opis przebiegu możliwych wydarzeń z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i sposobów skutecznego przeciwdziałania w przypadku pojawienia się ognia. Scenariusz pożarowy obejmuje informacje na temat zamontowanych w budynku urządzeń wykrywających, sygnalizujących i zwalczających ogień oraz dym, a także oferuje dane dotyczące profilu obiektu, potencjalnych zagrożeń w przypadku pojawienia się ognia, możliwych punktów zapalnych i szybkości rozprzestrzeniania się ognia. Dodatkowo dokument opisuje procedury poprawnego wykorzystania środków przeciwpożarowych, a także metody bezpiecznej ewakuacji przebywających w obiekcie ludzi. Dobrze opracowany scenariusz stanowi ważne źródło informacji dla zarządu budynku, służb ratunkowych i osób, które będą odpowiedzialne za wdrażanie w życie procedur przeciwpożarowych.

Kiedy scenariusz pożarowy jest potrzebny?

Aktualną podstawą prawną, określającą wymogi wobec scenariusza pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 (Dz.U. 2021 poz. 1722). Opracowanie dokumentu jest wymagane „dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu”. W przeciwieństwie do samych systemów przeciwpożarowych scenariusz nie musi przechodzić rokrocznych inspekcji. Jednakże w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w obrębie budynku, konieczna jest modyfikacja scenariusza lub sporządzenie nowego dokumentu. Taka sytuacja pojawia się, gdy system przeciwpożarowy zostanie znacząco zmodyfikowany lub zmianie ulegnie plan budynku, na przykład poprzez dobudowanie dodatkowego skrzydła obiektu.

Kto i kiedy sporządza scenariusz pożarowy?

pożar ewakuacja

Ze względu na złożoną naturę dokumentu, scenariusz pożarowy powinien być sporządzany przez firmę świadczącą usługi PPOŻ. Tylko obecność specjalisty gwarantuje pełną zgodność z obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, co jest kluczowe dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Sam scenariusz powinien powstawać już na etapie planowania budynku, gdyż pozwala to na współpracę pomiędzy autorem projektu, osobą odpowiedzialną za rozkład systemu sygnalizacji oraz rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki współpracy z renomowaną firmą można nie tylko znacznie przyśpieszyć ten proces, ale również stworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb konkretnych obiektów, dzięki czemu budynek zostanie starannie zabezpieczony przed pożarem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *