Właściwości pianobetonu

Innowacyjnych materiałów budowlanych jest coraz więcej. Wybór jest tak ogromny, że przeciętny klient, który nie zna się na budowlance, nigdy nie zetknął się asortymentem budowlanym, może nie wiedzieć, co wybrać i jakie dany materiał ma właściwości. Na rynku materiałów budowlanych popularność zdobywa pianobeton.

Pianobeton – innowacyjny materiał budowlany

Pianobeton może być produkowany na budowie i to jest jeden z powodów coraz większego zaintersowania tym materiałem – jest dowożony na budowę w betoniarce i podawany do betonu. Można go też wytworzyć na miejscu w specjalnej maszynie. Najkrócej mówiąc pianobeton to wylewny beton komórkowy, czyli materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą. Dzięki temu w masie zostają uwięzione pęcherzyki powietrza. Ma formę płynnej mieszanki, co jest o wiele praktyczniejsze i szybsze w zastosowaniu. Do produkcji pianobetonu używane są następujące składniki: woda, cement, środek pianotwórczy i wypełniacze: drobny piasek, lotne popioły oraz pyły.

Właściwości pianobetonu

Pianobeton to nowoczesny, innowacyjny materiał budowlany, który znacząco wpływa na przyśpieszenie budowy. Ma kilka bardzo cenionych przez budowlańców i inwestorów właściwości. Beton komórkowy (inna nazwa pianobetonu) ma znakomite właściwości termiczne i akustyczne, jest odporny na wodę i mróz. Jest niepalny. Dzięki zastosowaniu pianobetonu podwyższa się bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Materiał łatwo i szybko wypełnia różne pustki.

Zastosowanie pianobetonu

Pianobeton ma różnorodne zastosowanie. Może być wylewany do tworzenia podłóg oraz do budowania dróg, placów manewrowych i parkingów. Nawierzchnie wybudowane z użyciem pianobetonu są trwałe, nie pękają po kilku miesiącach. Jest to możliwe dzięki właściwościom termoizolacyjnym tego materiału, które zapobiegają zjawisku wysadzin i zapadlisk terenu, co oznacza, że wylany pianobetonem teren jest równy. Pianobeton sprawdza się fantastycznie jako materiał izolacyjny, zwłaszcza w starych blokach mieszkalnych, budowanych bez docieplenia. Warstwa pianobetonu dociepla budynek i uszczelnia strop. Jest to materiał lekki i dlatego może  być stosowany w docieplaniu stropów, których z różnych powodów nie wolno dociążać. Pianobeton można stosować do wyrównywania stropodachów, np.: do wypełnienia pustych przestrzeni w remontowanych stropodachach. Przy odpowiednio dobranej konsystencji beton komórkowy nadaje się także do wykonania balkonów i tarasów – pełni tam funkcję podkładu pod posadzkę i izolacji termiczną. Płynny półbeton jest wykorzystywany do wylewania fundamentów na gruntach torfowych i o wysokim poziomie wód gruntowych. Średnia cena pianobetonu waha się od 240 do 300 za m3 wraz z kosztami produkcji, materiału i zabudowy. Jest to dobry materiał do różnych budowlanych zastosowań i do tego w przystępnej cenie. Na rynku obecny jest od kilkudziesięciu lat, ale cały czas trwają badania nad jego kolejnymi zastosowaniami. Budowlańcy cenią go za łatwość użycia i możliwość wielorakiego zastosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *