Chirurgia, a rehabilitacja pacjentów

Chirurgia to dziedzina medycyny szczególnie skupiająca się na leczeniu operacyjnym, najczęściej o inwazyjnym charakterze i cechach. Takim lekarzem bez względu na posiadaną specjalizację jest osoba posiadającą wówczas niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, zajmującą się także badaniem stanu zdrowia chorych, rozpoznawaniem niektórych jednostek chorobowych oraz leczeniem ich bądź zapobieganiem ich rozprzestrzeniania się.

W tych określonych przypadkach lekarz ten może poprowadzić rehabilitację pacjentów, a także występować w charakterze eksperta w określonym obszarze swojej specjalizacji i udzielać porad lekarskich, lub wydawać oficjalne orzeczenia na potrzeby pewnych instytucji oraz organów państwowych. Pacjenci zmuszeni wybrać się do lekarza bądź pozostać poprzez jakiś czas w szpitalu, często jednak na równi z lękiem o swoje zdrowie bądź życie – odczuwają strach przed swoistym kontaktem z polskim systemem służby zdrowia oraz jego pracownikami.

Wskazuje się, że to właśnie od lekarza oczekujemy zaawansowanej wiedzy specjalistycznej, jak i również umiejętności myślenia analitycznego i szybkiego łączenia faktów oraz wyszukiwania odpowiednich informacji. Powinien jednocześnie być na bieżąco z nowościami w obszarze swojej dziedziny medycznej. Następnie powinien mieć bardzo wysokie umiejętności interpersonalne, a następnie komunikować się skutecznie, a zarazem precyzyjnie oraz efektywnie bądź potrafić wyjaśnić niezwykle skomplikowane zależności językiem zrozumiałym dla swoich pacjentów oraz ich rodzin. W wielu sytuacjach liczy się również, że udzieli chorym wsparcia  w chwili ogromnego stresu związanego z pobytem na terenie szpitala.

Lekarz jest to osoba posiadająca wiedzę oraz pewne uprawnienia do leczenia ludzi i zwierząt. W naszym kraju jest nim osoba mająca w posiadaniu właściwe kwalifikacje, potwierdzone wówczas wymaganymi dokumentami, do udzielania różnych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności do badania: stanu zdrowia, rozpoznawania chorób a także zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich czy wydawania opinii oraz orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji.

W Polsce wskaźnik, który pokazuje liczby lekarzy na 1000 mieszkańców w 2015 wartość 2,2 i był to najniższy pośród państw członkowskich Unii Europejskiej. U nas tytuł lekarza zdobywa się kończąc bowiem sześcioletnie jednolite studia na konkretnym wydziale lekarskim uczelni medycznej, a od roku 2012 dwa semestry na już ostatnim roku studiów stanowi edukacja praktyczna. W tym przypadku dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra.