Aspekt stosowania przemocy

Agresja służy wielu zróżnicowanym celom. Jednym z takich to celów agresji jest rozładowanie odczuwalnej przykrości. Podkreśla się zatem, że agresja powodowana przykrością w wielu przypadkach może być więc uwarunkowana chwilowymi stanami pobudzenia fizjologicznego bądź trwałą skłonnością. Niekiedy akty bezpośredniej przemocy fizycznej mogą więc wynikać z określonych rozmaitych motywów. Jedni biją, żeby uchronić swój status, a inni, żeby wykorzystać ofiary ku zadowoleniu. Natomiast jeszcze inni dla pewnego rozładowania nadmiaru frustracji. Wiele dość agresywnych zachowań ma więc podłoże autoprezentacyjne. Pewne osoby zachowują się agresywnie, żeby sprawdzić wrażenie kogoś groźnego oraz właśnie w taki sposób zmusić innych do pewnego posłuchu.

Agresja może więc pomóc zachować twarz w przypadku fizycznego czy niekiedy werbalnego ataku. Należy pamiętać, iż celem agresji jest chęć wpływania na ludzi, a zarazem uzyskania władzy oraz dominacji. Stworzenia wrażenia, iż jest się niezwykle twardym, zyskania pieniędzy bądź uznania społecznego czy po prostu rozładowania wszelkich nieprzyjemnych emocji. Powszechne stają się programy zapobiegania agresji w gronie młodzieży. Faktem jest, że celem właśnie takich programów jest uczenie umiejętności radzenia sobie przede wszystkim z bezradnością oraz lękiem w momencie zagrożenia, jak i również sposobów obrony przed szeroko pojętą agresją innych bądź przed własną, która budzi się w wielu ofiarach, gdy nie umieją sobie one poradzić z otaczającym złem.

Ostatecznym efektem wspomnianego rodzaju programów byłoby jednak zmniejszenie liczby wszelkich zachowań agresywnych u wielu sprawców dzięki rozwijaniu postawy dezaprobaty pośród nich i wzrostowi umiejętności rozwiązywania wszelkich konfliktów czy asertywności. W związku z czym im więcej będzie właśnie takich osób, które swoje potrzeby oraz cele realizują bez konieczności sięgania po wszelkie instrumenty agresji, im częściej agresywne zachowania będą więc zdecydowanie potępiane, tym o wiele rzadziej agresorom będzie się zatem opłacało sięgać po właśnie takie rozwiązanie. Celem agresji ukazywanego rodzaju jest zdobywanie oraz utrzymywanie dominacji nad innym i kontrolowanie takiego zachowania. W dzisiejszych czasach wiele mówi się na temat spełnianych przez daną rodzinę funkcji socjopsychologicznych w swoistym kontekście przemian cywilizacyjnych. W związku z czym w każdej rodzinie ustalane, jak i również przekazywane oraz przyswajane są: dziedzictwo kulturowe i systemy wartości, które bez wątpienia służą do osiągnięcia poszczególnych celów bądź wartości religijne. Przedstawia się również, że jest kształtowany światopogląd.

Stosowanie przemocy pośród jednostek w większości wypadków nie pozostawia widocznych śladów fizycznych, chyba że dokonywane jest z ogromną brutalnością. Przemoc to przede wszystkim wywieranie wpływu na proces myślowy, jak i również zachowanie lub stan fizyczny osoby mimo braku przyzwolenia takiej osoby na przedstawiany wpływ, przy czym rozróżnia się dwa zjawiska: przemoc fizyczną oraz przemoc psychiczną. Zatem o uznaniu danego przypadku użycia siły bądź władzy czy groźby takiego użycia za aspekt przemocy decyduje negatywny cel oraz wysokie prawdopodobieństwo ściśle negatywnych skutków omawianego działania.